Zij-instromers

Als je op een andere middelbare school zit, maar graag naar het Heerbeeck College  wilt overstappen, dan kun je contact opnemen met de leerlingcoördinatoren via 
0499 - 33 62 33. Vervolgens krijg je informatie over de instroommogelijkheden.

Als je vanuit het Kempenhorst College of Antoon Schellens bij ons wilt instromen, kunnen we direct een afspraak voor je maken. Zit je op een andere school, dan plannen we een afspraak in op 24 of 25 mei.

Volle klassen en clusters

In de  volgende klassen en clusters is er geen ruimte meer voor zij-instromers:

Klassen Clusters
VOL uitleg klas vak uitleg
5H havo 2H Duits keuzevak
5hicH hichavo 2V Spaans keuzevak
1hicH hichavo 6V economie keuzevak
2H havo 3hicH Spaans keuzevak
1H havo 3hicV Frans keuzevak