Zij-instromers

Als je op een andere middelbare school zit, maar graag naar het Heerbeeck College  wilt overstappen, dan kun je contact opnemen met de leerlingcoördinatoren via 
0499 - 33 62 33. Vervolgens krijg je informatie over de instroommogelijkheden.

Als je vanuit het Kempenhorst College of Antoon Schellens bij ons wilt instromen, kunnen we direct een afspraak voor je maken. Zit je op een andere school, dan plannen we een afspraak in voor eind mei.