Zij-instromers

De periode van inschrijven is officieel al voorbij. Als je vanaf een andere middelbare school bij ons op school wilt instromen, kun je terecht bij de co├Ârdinator aanmelding en toelating, mevrouw P. Kuijten, via p.kuijten@heerbeeck.nl. Na het invullen van het aanmeldformulier, neemt de leerlingco├Ârdinator van de betreffende afdeling contact met je op over de instroommogelijkheden.