Agenda

Week 26
Uitslag Centraal Schriftelijk Examen (CSE) tijdvak 2
1 juli 2022
Zet in je agenda
Week 27
Centraal Schriftelijk Examen (CSE) tijdvak 3
5 t/m 8 juli 2022
Zet in je agenda
Informatieavond ouders nieuwe leerlingen Mavo
6 juli 2022
Zet in je agenda
Informatieavond ouders nieuwe leerlingen HIC
6 juli 2022
Zet in je agenda
Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers
6 juli 2022
Zet in je agenda
Informatieavond ouders nieuwe leerlingen Lyceum
7 juli 2022
Zet in je agenda
Toetsweek
7 t/m 14 juli 2022
Zet in je agenda
Week 28
Toetsweek
7 t/m 14 juli 2022
Zet in je agenda
Uitslag Centraal Schriftelijk Examen (CSE) tijdvak 3
14 juli 2022
Zet in je agenda
Boeken inleveren
15 juli 2022
Zet in je agenda
Week 29
Diploma-uitreikingen
18 t/m 20 juli 2022
Zet in je agenda
Week 30
Zomervakantie
25 juli t/m 2 september 2022
Zet in je agenda