Vakanties

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben, net als de scholen in het primaire onderwijs, zes weken zomervakantie en een aantal andere vakanties gedurende het schooljaar. Deze vind je in onderstaand overzicht. 

Daarnaast wordt een aantal dagen ingezet voor organisatorische zaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld het opstarten of afsluiten van het schooljaar. Op deze dagen hebben de leerlingen geen les, maar zijn de medewerkers van de school wel aan het werk. Een overzicht van alle activiteiten op school vind je in onze agenda.

Heerbeeck 22-23

Schooljaar 2023 - 2024

Herfstvakantie
maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20 oktober 2023
Kerstvakantie
maandag 25 december 2023 tot en met vrijdag 5 januari 2024
Carnavalsvakantie
maandag 12 februari tot en met vrijdag 16 februari 2024
Tweede paasdag
maandag 1 april 2024
Meivakantie
maandag 22 april tot en met vrijdag 3 mei 2024
Hemelvaart
donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024
Tweede pinksterdag
maandag 20 mei 2024
Zomervakantie
maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus 2024stus 2023

Graag bij de planning van de gezinsvakanties rekening houden met bovenstaande data. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan er van deze vakantiedagen afgeweken worden. Hiervoor is echter schriftelijke toestemming nodig van de schoolleiding. Bij afwezigheid zonder toestemming is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar.