Een échte Brainportschool

Het Heerbeeck College is een echte Brainportschool. Vanaf het eerste uur (2014) zijn wij betrokken en actief als Brainportschool. 

Met ons onderwijs bereiden wij onze leerlingen voor op de wereld van morgen. Wij werken gericht en structureel aan de ontwikkeling van 21st century skills en richten ons hierbij sterk op de verbinding met de omgeving.

Contextrijk onderwijs op verschillende vlakken

Je gaat bij ons op school aan de slag met uitdagingen of vragen uit de praktijk. Echte ontwikkelingen dus, die spelen bij bedrijven bijvoorbeeld. Daarvoor werken we samen met bedrijven en instellingen uit de regio Eindhoven.
Als het voor jou duidelijk is waarom de te verwerven kennis en vaardigheden belangrijk zijn, dan vergroot dit je motivatie om te leren. We geven betekenis aan leren door contextrijk onderwijs te bieden. We verbinden het leren in en buiten de school zoveel mogelijk met elkaar en bevorderen de samenhang tussen de vakken. Contextrijk onderwijs wordt ook toegepast in de bèta- en designvakken en door het ontwikkelen van een internationale, ondernemingsgerichte mindset.

Heerbeeckweken

In de Heerbeeckweken verdiep je je in allerlei thema’s. Je ontwikkelt en versterkt hierbij vaardigheden zoals onderzoeken, ontwerpen, samenwerken en presenteren.

In deze weken ben je regelmatig buiten de school en komen er mensen uit bedrijven de scholen in om je te inspireren en uit te dagen. Op deze manier zie je in de instellingen en bedrijven direct wat er gebeurt met de kennis die je op school opdoet.