Een échte Brainportschool

We leven in een bruisende regio! Volgens velen de meest innovatieve omgeving van heel Europa. Vrijwel nergens gaan de ontwikkelingen zo snel als hier. Als Brainport School werken wij voortdurend aan onderwijsontwikkeling die leerlingen op een eigentijdse manier voorbereidt op hun toekomst in de 21e eeuw. 

Logo Brainport scholen

Onze leerlingen kunnen deelnemen aan verschillende projecten die georganiseerd worden door Brainport Scholen en ook binnen ons onderwijs proberen we zoveel mogelijk de 3 pijlers van Brainport Scholen terug te laten komen. Dat zijn:

  • 3O-leren: ondernemend, onderzoekend en ontwerpend
  • Omgevingsgericht leren: realistische vraagstukken halen we de school in en we verweven de lesstof met de buitenwereld.
  • Internationalisering: het gaat om wereldburgerschap, jezelf kunnen verhouden in een steeds internationaler wordende omgeving en cultureel bewustzijn.

Merkbelofte Brainport Scholen

Download

Vanaf het eerste uur (2014) zijn wij betrokken en actief als Brainportschool. Met ons onderwijs bereiden wij onze leerlingen voor op de wereld van morgen. 

Contextrijk onderwijs op verschillende vlakken

Je gaat bij ons op school aan de slag met uitdagingen of vragen uit de praktijk. Echte ontwikkelingen dus, die spelen bij bedrijven bijvoorbeeld. Daarvoor werken we samen met bedrijven en instellingen uit de regio Eindhoven.
Als het voor jou duidelijk is waarom de te verwerven kennis en vaardigheden belangrijk zijn, dan vergroot dit je motivatie om te leren. We geven betekenis aan leren door contextrijk onderwijs te bieden. We verbinden het leren in en buiten de school zoveel mogelijk met elkaar en bevorderen de samenhang tussen de vakken. Contextrijk onderwijs wordt ook toegepast in de bèta- en designvakken en door het ontwikkelen van een internationale, ondernemingsgerichte mindset.

Heerbeeckweken

In de Heerbeeckweken verdiep je je in allerlei thema’s. Je ontwikkelt en versterkt hierbij vaardigheden zoals onderzoeken, ontwerpen, samenwerken en presenteren.

In deze weken ben je regelmatig buiten de school en komen er mensen uit bedrijven de scholen in om je te inspireren en uit te dagen. Op deze manier zie je in de instellingen en bedrijven direct wat er gebeurt met de kennis die je op school opdoet.