Schoolgids 2021-2022

In onze schoolgids vind je uitgebreide informatie over alle belangrijke praktische zaken, zoals:

  • Begeleiding en ondersteuning
  • Lestijden
  • Internationalisering en reizen
  • Hoe wij met pesten omgaan
  • Ouderbetrokkenheid (ouderraad, klankbordouders)
  • Leerlingenraad

Schoolgids

Download

Bijlage 1 - Toelatingsbeleid VOBO

Download

Bijlage 3 - Notitie bevorderingsnormen

Download

Bijlage 5 - Privacy Statement VOBO

Download

Bijlage 7 - Leerlingenstatuut

Download

Bijlage 9 - Strategisch beleidsplan VOBO

Download