Schoolgids 2021-2022

In onze schoolgids vind je uitgebreide informatie over alle belangrijke praktische zaken, zoals:

  • Begeleiding en ondersteuning
  • Lestijden
  • Internationalisering en reizen
  • Hoe wij met pesten omgaan
  • Ouderbetrokkenheid (ouderraad, klankbordouders)
  • Leerlingenraad

Schoolgids

Download

Bijlage 1 - toelatingsbeleid

Download

Bijlage 2 - lessentabel

Download

Bijlage 3 - notitie bevorderingsnormen

Download

Bijlage 4 - examenreglement

Download

Bijlage 5 - privacy statement

Download

Bijlage 6 - onderwijsresultaten

Download

Bijlage 7 - leerlingenstatuut

Download

Bijlage 8 - nieuw onderwijs

Download

Bijlage 9 - strategisch beleidsplan

Download