Schoolgids 2023-2024

In onze schoolgids vind je uitgebreide informatie over alle belangrijke praktische zaken, zoals:

  • Begeleiding en ondersteuning
  • Lestijden
  • Internationalisering en reizen
  • Hoe wij met pesten omgaan
  • Ouderbetrokkenheid (ouderraad, klankbordouders)
  • Leerlingenraad

Schoolgids HC 2023-2024

Download