Zij-instromers

Als je vanaf een andere middelbare school bij ons op school wilt instromen, kun je een bericht sturen naar aanmeldingen@heerbeeck.nl. of bellen met 0499-33 62 33. De leerlingcoördinator van de betreffende afdeling neemt dan contact met je op over de instroommogelijkheden. De aanmelddata zijn van 20 t/m 24 mei.

Plaatsing is altijd afhankelijk van de ruimte in de clusters in de bovenbouw.