Zij-instromers

Als je vanaf een andere middelbare school bij ons op school wilt instromen, kun je contact opnemen met de leerlingcoördinator van de betreffende afdeling via 0499-33 62 33. Plaatsing is altijd afhankelijk van de ruimte in de clusters in de bovenbouw.