Onderwijs dat boeit en motiveert!

We hebben de afgelopen jaren heel hard gewerkt om ons onderwijsconcept vorm te geven. Samen met onze leerlingen en docenten hebben we een manier van lesgeven ontwikkeld die boeiend is en motiveert.

Het draait om jou!

In ons onderwijssysteem staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal; zelf kiezen, zelf doen en zelf groeien dus. Zo doe je niet alleen kennis op maar ontwikkel je ook vaardigheden zoals plannen, verantwoordelijkheid nemen, samenwerken en reflecteren. Dit komt allemaal goed van pas bij je vervolgstudie!

Heerbeeck wereldburger

Basisrooster

Onze lesroosters bestaan uit lessen van 40 of 80 minuten. De lessen van 40 minuten gebruiken we om de lesstof te behandelen en te herhalen. In de lessen van 80 minuten kunnen we de diepte ingaan of gebruiken we andere lesvormen.

Medewerker HC

Vaklessen en keuzelessen

De meeste lessen volg je samen met al je klasgenoten. Dat zijn de vaklessen. Naast deze vaklessen hebben we ook verschillende keuzelessen. 

Bij de keuzelessen bepaal je zelf waarop je je aandacht wilt richten. Samen met je leercoach bespreek je welke keuzelessen je wilt volgen om je leerdoelen te bereiken.

Je maakt dus veel eigen keuzes, je neemt zelf verantwoordelijkheid en je bepaalt voor een deel dat leerproces. Natuurlijk helpen we je hierbij!

Ook is er voor jou voldoende extra uitdaging en ruimte om je talenten te ontdekken, ontwikkelen en benutten.

Je eigen
leercoach

Je krijgt op het Heerbeeck College een persoonlijke leercoach die je helpt met alle praktische zaken. Zo bespreek je je vorderingen met je leercoach, de keuzes die je moet maken, je rooster en of je lekker in je vel zit. Een leercoach bespreekt ook klassikaal allerlei belangrijke zaken zoals anti-pesten, leren leren en actualiteiten.

Ons onderwijsconcept

Download

Laptops

Op onze school werken alle leerlingen vanaf de brugklas met een laptop. De laptop wordt onder andere gebruikt voor digitale werkboeken, het maken van opdrachten en presentaties, het opzoeken van informatie en voor de e-mail. 

Een laptop kan gehuurd of gekocht worden via The RentCompany of door leerlingen zelf aangeschaft worden.