Vakantierooster

Scholen voor voortgezet onderwijs hebben, net als de scholen in het primaire onderwijs, zes weken zomervakantie. Daarnaast beschikt de school over een aantal dagen die ingezet kunnen worden voor organisatorische zaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld het opstarten of het afsluiten van het schooljaar. Op deze dagen hebben de leerlingen geen les, maar zijn de medewerkers van de school aan het werk.

Vakanties schooljaar 2021-2022

Herfstvakantie
25 oktober t/m 29 oktober 2021

Kerstvakantie
27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Carnavalsvakantie
28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Tweede paasdag
18 april 2022

Meivakantie
25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart
donderdag en vrijdag 26 en 27 mei 2022

Tweede pinksterdag
maandag 6 juni 2022

Zomervakantie
25 juli t/m 2 september 2022